جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

بازارهای پول > بازار رسمی پول

مرجح

بازار رسمی پول  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156445

این مفهوم را دانلود کن: