جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Бозорҳои пул > бозори расмии пӯл

مرجح

бозори расмии пӯл  

نامرجح

  • بازار رسمی پول
  • бозорэ расмие пӯл

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156445

این مفهوم را دانلود کن: