جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Бозорҳои пул > бозори ғайрирасмии пӯл

مرجح

бозори ғайрирасмии пӯл  

نامرجح

  • بازار غیر رسمی پول
  • бозорэ ғейрэрасмие пӯл

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156447

این مفهوم را دانلود کن: