جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > اقتصاد بازرگانی > بازرگانی خارجی

مرجح

بازرگانی خارجی  

نامرجح

  • بازرگانی بین المللی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156469

این مفهوم را دانلود کن: