جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Home Trade > State Trade

مرجح

State Trade  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156471

این مفهوم را دانلود کن: