جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Тиҷорати дохилӣ > Тиҷорати давлатӣ

مرجح

Тиҷорати давлатӣ  

نامرجح

  • تجارت دولتی
  • бозаргоние дувлатӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156471

این مفهوم را دانلود کن: