جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

موسسات مالی > بانک ها > بانک جهانی

مرجح

بانک جهانی  

نامرجح

  • بانک بین المللی ترمیم و توسعه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156473

این مفهوم را دانلود کن: