جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Banking > Islamic Banking

مرجح

Islamic Banking  

اعم

نامرجح

  • Banking Without Usury

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156475

این مفهوم را دانلود کن: