جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Banking > International Banking

مرجح

International Banking  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156476

این مفهوم را دانلود کن: