جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

موسسات مالی > بانک ها > بانک های توسعه

مرجح

بانک های توسعه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156481

این مفهوم را دانلود کن: