جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Бонкҳои хусусӣ  

اعم

نامرجح

  • بانک های خصوصی
  • бонкҳое хусусӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156483

این مفهوم را دانلود کن: