جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

муассисаҳои молиявӣ > بانک ها (fa) > Бонкҳои давлатӣ

مرجح

Бонкҳои давлатӣ  

اعم

نامرجح

  • بانک های دولتی
  • бонкҳое дувлатӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156484

این مفهوم را دانلود کن: