جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Бонкҳои кишоварзӣ  

نامرجح

  • بانک های کشاورزی
  • бонкҳое кэшоварзӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156486

این مفهوم را دانلود کن: