جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Финансовые институты > بانک ها (fa) > Центральные банки

مرجح

Центральные банки  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156487

این مفهوم را دانلود کن: