جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

муассисаҳои молиявӣ > بانک ها (fa) > Бонкҳои марказӣ

مرجح

Бонкҳои марказӣ  

اعم

نامرجح

  • بانک های مرکزی
  • бонкҳое марказӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156487

این مفهوم را دانلود کن: