جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

обще́ственный сектор  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156494

این مفهوم را دانلود کن: