جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

برآورد هزینه فناوری  

نامرجح

  • برآورد هزینه تکنولوژی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156501

این مفهوم را دانلود کن: