جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Производственный менеджмент > Промышленное планирование (строительство)

مرجح

Промышленное планирование (строительство)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156508

این مفهوم را دانلود کن: