جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفائدة > الفائده الحقیقیه

مرجح

الفائده الحقیقیه  

نامرجح

  • فائده الحقیقیه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156527

این مفهوم را دانلود کن: