جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

страхование торго́вли > страхование водного транспорта

مرجح

страхование водного транспорта  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156544

این مفهوم را دانلود کن: