جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

социа́льное обеспе́чение > Социальные страхования

مرجح

Социальные страхования  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156547

این مفهوم را دانلود کن: