جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

پول > پول رایج کشور

مرجح

پول رایج کشور  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156558

این مفهوم را دانلود کن: