جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

پول > پول محلی

مرجح

پول محلی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156559

این مفهوم را دانلود کن: