جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > پول و بانک

مرجح

پول و بانک  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156560

این مفهوم را دانلود کن: