جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > النقد و المصرف

مرجح

النقد و المصرف  

نامرجح

  • نقد و المصرف

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156560

این مفهوم را دانلود کن: