جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

پول > پول های غیرقابل تبدیل

مرجح

پول های غیرقابل تبدیل  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156561

این مفهوم را دانلود کن: