جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

تاریخ اقتصاد  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156565

این مفهوم را دانلود کن: