جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

تحریم اقتصادی  

نامرجح

  • تحریم تجاری
  • محاصره اقتصادی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156573

این مفهوم را دانلود کن: