جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > نظریه های اقتصادی > تعادل اقتصادی

مرجح

تعادل اقتصادی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156586

این مفهوم را دانلود کن: