جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > النظریات الأقتصادیة > التوازن الأقتصادی

مرجح

التوازن الأقتصادی  

نامرجح

  • توازن الأقتصادی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156586

این مفهوم را دانلود کن: