جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

التوزیع > التوزیع الحکومی

مرجح

التوزیع الحکومی  

نامرجح

  • توزیع الحکومی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156599

این مفهوم را دانلود کن: