جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التطور الصناعی  

نامرجح

  • تطور الصناعی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156606

این مفهوم را دانلود کن: