جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المنتجات الزراعیة  

نامرجح

  • المحاصیل الزراعیة
  • محاصیل الزراعیة
  • منتجات الزراعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156613

این مفهوم را دانلود کن: