جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأنتاج الصناعی > الانتاج الکثیر

مرجح

الانتاج الکثیر  

نامرجح

  • انتاج الکثیر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156614

این مفهوم را دانلود کن: