جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

تولید صنعتی > تولید انبوه

مرجح

تولید انبوه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156614

این مفهوم را دانلود کن: