جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Индустриальное производство > Массовое производство

مرجح

Массовое производство  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156614

این مفهوم را دانلود کن: