جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҷомеаи муосир  

نامرجح

  • جامعه معاصر
  • ҷомэъэҳе муъосэр

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156632

این مفهوم را دانلود کن: