جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سیاست های مالی > سهمیه بندی

مرجح

سهمیه بندی  

نامرجح

  • جیره بندی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156643

این مفهوم را دانلود کن: