جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المحاسبون > المحاسبون العمومیون

مرجح

المحاسبون العمومیون  

نامرجح

  • المحاسبة المالیة
  • محاسبون العمومیون
  • محاسبة المالیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156651

این مفهوم را دانلود کن: