جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت مالی > حسابداری > حسابداری صنعتی

مرجح

حسابداری صنعتی  

نامرجح

  • حسابداری هزینه ای
  • هزینه یابی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156655

این مفهوم را دانلود کن: