جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Financial Management > Accounting > Industrial Accounting

مرجح

Industrial Accounting  

اعم

نامرجح

  • Cost Accounting
  • Cost Finding

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156655

این مفهوم را دانلود کن: