جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

حسابداری ملی  

نامرجح

  • حسابداری اجتماعی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156657

این مفهوم را دانلود کن: