جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

корҳои молия > молу дороиҳои ҷорӣ

مرجح

молу дороиҳои ҷорӣ  

نامرجح

  • مال و دارایی های جاری
  • дороӣҳое ҷорӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156675

این مفهوم را دانلود کن: