جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

امور دارایی > دارایی های عمومی

مرجح

دارایی های عمومی  

نامرجح

  • بیت المال

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156677

این مفهوم را دانلود کن: