جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

بدهی ها > دیون > دیون عمومی

مرجح

دیون عمومی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156691

این مفهوم را دانلود کن: