جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التوفیر الوقائی  

نامرجح

  • احتیاطی النقدی
  • الاحتیاطی النقدی
  • توفیر الوقائی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156695

این مفهوم را دانلود کن: