جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Озмун  

نامرجح

  • рақобат

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156709

این مفهوم را دانلود کن: