جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

рақобати иқтисодӣ > рақобати монополиявӣ

مرجح

рақобати монополиявӣ  

نامرجح

  • رقابت ماناپولیه وی
  • рақобатэ энҳэсорӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156711

این مفهوم را دانلود کن: