جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> الأوضاع الاقتصادیة > البنیة الاقتصادیة

مرجح

البنیة الاقتصادیة  

نامرجح

  • بنیة الاقتصادیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156725

این مفهوم را دانلود کن: