جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> Шароити иқтисодӣ > инфрасохтори иқтисодӣ

مرجح

инфрасохтори иқтисодӣ  

نامرجح

  • اینْفرَساختار اقتصادی
  • зӣрбаное эқтэсодӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156725

این مفهوم را دانلود کن: